OGŁOSZENIE

Kategoria: Aktualności, Ogłoszenia  Autor: Justyna
19 marca 2020

SZANOWNI RODZICE.

Od poniedziałku 16 marca nauczycielki naszego przedszkola realizują zalecenia i rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej

w zakresie zdalnego nauczania.

 Na portalu Innowacyjny Tarnobrzeg w aplikacji  iPrzedszkole
w zakładce Panel rodzica w Tablicy ogłoszeń
znajdziecie Państwo codzienne wpisy dla poszczególnych grup wiekowych
z propozycjami aktywności dla dzieci.

Życząc optymizmu na nadchodzący czas pozdrawiam.

Bożena BłasiakOGŁOSZENIE

Kategoria: Aktualności  Autor: Justyna
16 marca 2020

KOMUNIKAT

DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 6 W TARNOBRZEGU!!!

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym

wszystkie sprawy proszę załatwiać drogą telefoniczną

Dyrektor-Bożena Błasiak  604446759

lub elektronicznie pod adresem

przedszkole89@wp.plOGŁOSZENIE

Kategoria: Aktualności  Autor: Justyna
16 marca 2020

OGŁOSZENIE!!!

PRZEDSZKOLE NR 6 , PLAC ZABAW I „ORLĄTKO”

ZAMKNIĘTE Z POWODU

ROZPRZESTRZENIAJĄCEGO SIĘ KORONAWIRUSA!!!

 

Bożena Błasiak

Dyrektor Przedszkola Nr 6 w Tarnobrzegu

 Kategoria: Aktualności, Ogłoszenia  Autor: Justyna
15 marca 2020

Proszę o zapoznanie się z Zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega w sprawie zawieszenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na czas uchylenia ograniczenia funkcjonowania publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.
ZARZĄDZENIE NR 109/220 W SPRAWIE ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO W TYM TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 WPROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ

ZARZĄDZENIE NR 109/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 13 marca 2020 r.

zarządzenie o zawieszeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374), oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz. 410), zarządzam, co następuje:

§ 1 . Zawieszam postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg w roku szkolnym 2020/2021.

§ 2 . W terminie 7 dni roboczych od dnia uchylenia ograniczenia w funkcjonowaniu publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wyszczególnionych w § 2 cyt. rozporządzenia, zostanie ustalony nowy harmonogram dla przedszkoli w następujących etapach rekrutacji/ czynność rodzica: 1 ) złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych; 2 ) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 3 ) opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 4 ) złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane; 5 ) opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych; 6 ) termin procedury odwoławczej; 7 ) terminy etapów rekrutacji/ czynność rodzica w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli.

§ 3 . Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Tarnobrzega.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tarnobrzega Dariusz Bożek
W terminie 7 dni o dnia uchylenia ograniczenia w funkcjonowaniu publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zostanie ustalony nowy harmonogram dla przedszkoli dla kolejnych etapów rekrutacji wymienionych w §2 Zarządzenia.APEL PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA

Kategoria: Aktualności  Autor: Justyna
13 marca 2020

„Apel prezydenta Tarnobrzega

Nigdy nie myślałem, że jako wieloletni nauczyciel będę kiedyś namawiał młodych do przeniesienia swojego życia towarzyskiego do przestrzeni wirtualnej. A jednak. Ten apel kieruję głównie do was młodzi tarnobrzeżanie. Proszę, powstrzymajcie się przed spotkaniami z rówieśnikami, zrezygnujcie z wizyt w miejscach publicznych, pozostańcie na ten czas w domu.

Macie narzędzia, dzięki którym nie jesteście odcięci od świata. Korzystajcie teraz tylko z nich. Apeluję również do rodziców młodych ludzi, bowiem na nic moje prośby, jeśli młodzież będzie miała przyzwolenie rodziców do swobodnego korzystania z czasu wolnego od zajęć szkolnych. Proszę zrozumieć powagę sytuacji. Powtórzę za ministrem zdrowia, nie traktujmy tego czasu wolnego jak ferii, ale jak kwarantannę. Może to działania na wyrost. Oby. Ale też nie chciałbym, byśmy musieli sobie zarzucać, że czegoś nie zrobiliśmy, a mogliśmy. Drodzy tarnobrzeżanie, liczę na Wasz rozsądek. Nie możemy zachowywać się, jak gdyby nas problem koronawirusa nie dotyczył. Póki co, w mieście nie ma przypadku zarażenia siejącym postrach wirusem. Zróbmy wszystko, by ustrzec się przed nim.

Zwracam się również z prośbą do właścicieli pubów, klubów, restauracji, centrów sportowych o rozważenie możliwości tymczasowego zawieszenia działalności lokali. Nie zwlekajmy tak długo z niektórymi decyzjami, jak Włosi. Rozumiem względy ekonomiczne, ale w przypadku zagrożenia życia ludzkiego, żadne ekonomiczne argumenty nie przekonują. Zamknęliśmy szkoły, przedszkola, żłobki, miejskie placówki sportu, kultury, biblioteki, placówki dla seniorów, ograniczamy dostęp do Urzędu Miasta. Tylko wspólne, zdecydowane działania pozwolą zapanować nad wirusem. To dla nas wszystkich test prawdziwej odpowiedzialności.

Prezydent Miasta Tarnobrzega

Dariusz Bożek ”

http://tvl.tarnobrzeg.pl/2020/03/13/2020-03-13-apel-prezydenta-miasta-tarnobrzega-dariusza-bozka/« Poprzednie wpisy Następne wpisy »