CZTEROLATKI

Kategoria:   Justyna
20 września 2013

Czterolatki to wesoła gromadka dziewczynek i chłopców. Dzieci z wielką ciekawością i radością przekroczyły ponownie próg przedszkola. Już o rok starsze, odważniejsze. Świadome, iż w przedszkolu czeka na nie mnóstwo ciekawych zajęć zabaw, możliwości spędzania czasu wśród rówieśników. Nie ma czasu na nudę. Codzienne zajęcia są okazją do odkrywania, poznawania, rozwijania swoich zainteresowań i talentów. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy na Orliku, spacery sprzyjają aktywności sportowej, ruchowej.

Praca dydaktyczno- wychowawcza oparta jest na nowej Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz programie WOKÓŁ PRZEDSZKOLA, który koncentruje się na zrównoważonym rozwoju dzieci. Zawarte w nim treści pozwalają na indywidualizację pracy. Wyodrębnione obszary obejmują wymagania edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej.