GŁÓWNE KIERUNKI PRACY

Kategoria:   Marta
13 września 2013

Główne kierunki pracy dydaktyczno- wychowawczej na rok szk. 2017/2018

Rada Pedagogiczna naszego przedszkola corocznie opracowuje i zatwierdza do realizacji „Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej”, który wyznacza główne kierunki pracy w danym roku szkolnym. Opiera się na wytycznych MEN-u, władz kuratoryjnych i miejskich, uwzględnia Wieloletni Plan Rozwoju Przedszkola, wnioski i spostrzeżenia z całorocznej pracy oraz potrzeby przedszkola. W bieżącym roku szkolnym w naszej placówce realizowane są, przez cały zespół nauczycieli, dwa główne zadania:

Zadanie 1.

Zadanie 2.

W bieżącym roku szkolnym pracę dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczą prowadzimy w oparciu o  Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz następujące programy: