KADRA

Kategoria:   Justyna
13 września 2013

Kadrę naszego przedszkola stanowią nauczyciele posiadający wymagane w pracy z dziećmi kwalifikacje zawodowe i stale podnoszący swoje umiejętności pedagogiczne poprzez uczestnictwo w kursach doskonalących i kwalifikacyjnych, warsztatach, seminariach, studiach magisterskich czy podyplomowych.
Nauczycielki realizują kolejne ścieżki awansu zawodowego, tworzą programy autorskie, realizują innowacje pedagogiczne, są autorkami publikacji z zakresu wychowania przedszkolnego, prowadziły zajęcia ze studentami Kolegium Nauczycielskiego w Tarnobrzegu, były opiekunami praktyk pedagogicznych.
Są to nauczyciele o bardzo wysokiej kulturze osobistej. Ich kontakty z rodzicami i dziećmi cechuje duża komunikatywność, empatia, otwartość na zmiany i indywidualizację procesu nauczania, tolerancja i takt pedagogiczny. Są pasjonatami swojej pracy.

Od 1 września 2017 r. osobą prowadzącą przedszkole jest mgr Bożena Błasiak, dyrektor placówki, nauczyciel dyplomowany (pedagogika przedszkolna; organizacja i zarządzanie oświatą).

W  skład grona pedagogicznego wchodzą:

– nauczyciel dyplomowany mgr Marzena Barabasz (wychowanie przedszkolne; pedagogika wczesnoszkolna; informatyka w edukacji; organizacja i zarządzanie oświatą),

– nauczyciel dyplomowany mgr Maria Ferdek (pedagogika przedszkolna),

– nauczyciel kontraktowy mgr Agnieszka Hoszko  (pedagogika przedszkolna),

– nauczyciel dyplomowany Wioletta Skoczek (wychowanie przedszkolne),

– nauczyciel mianowany mgr Marta Turbakiewicz (nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym),

–  nauczyciel kontraktowy mgr Justyna Kamyszek (pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, oligofrenopedagogika),

– nauczyciel kontraktowy mgr Magdalena Sarzyńska ( nauczanie zintegrowane edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, rewalidacja osób z autyzmem i zespołem aspergera) – nauczyciel wspomagający,

– nauczyciel kontraktowy mgr Paulina Niekurzak (edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem aspergera, pedagogika w specjalności edukacja integracyjna oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym),

– psycholog mgr. Magdalena Polnicka ( psychologia)

W przedszkolu zatrudniony jest jako katecheta ksiądz Tomasz Kopeć, nauczyciel jęz. angielskiego pani mgr Paulina Górz (nauczyciel stażysta, mgr. filologi angielskiej).  Opiekę logopedyczną sprawuje mgr  Agnieszka Nakielska Dydo oraz mgr Ewelina Płaneta ()  pracująca z dziećmi mającymi  orzeczenia .

Personel administracyjny i obsługowy.

Oprócz kadry pedagogicznej w naszym przedszkolu zatrudniony jest personel administracyjny i obsługowy (8 osób), który dba o finanse placówki, wyżywienie oraz porządek, czystość i ład na terenie przedszkola.
Osoby te są bardzo zaangażowane nie tylko w obowiązki czysto zawodowe, ale również współtworzą przyjemną, miłą atmosferą przedszkola, uwzględniając potrzeby zarówno dzieci jak i rodziców- dziewczynki zawsze mają zadbane fryzurki, chłopcy zawiązane buciki…, a nasz woźny, na którego można liczyć nie tylko wtedy gdy coś się zepsuje, to osoba rozpoznawana przez wszystkie dzieci i ciesząca się ogromną sympatią.
Dla osób przygotowujących posiłki ważne są gusta i preferencje kulinarne naszych przedszkolaków, dlatego jedzenie jest nie tylko zdrowe, urozmaicone, ale przede wszystkim smaczne jak w kuchni domowej mamy czy babci.
Personel administracyjny i obsługowy tworzą:

– mgr Katarzyna Komsa – intendent,

Renata Błasiak – pomoc nauczycielki

Beata Draganowska – woźna oddziałowa – oddz. I,

Ewa Maćków – woźna oddziałowa – oddz. II,

– mgr Katarzyna Wojtan – woźna oddziałowa – oddz. III,

Beata Białas – woźna oddziałowa – oddz. IV,

Elżbieta Trela – szef kuchni,

Anna Żyła – pomoc kuchenna,

Agnieszka Żarów – pomoc kuchenna,

Waldemar Klann – woźny.