KADRA

Kategoria:   Justyna
13 września 2013

Kadrę naszego przedszkola stanowią nauczyciele posiadający wymagane w pracy z dziećmi kwalifikacje zawodowe i stale podnoszący swoje umiejętności pedagogiczne poprzez uczestnictwo w kursach doskonalących i kwalifikacyjnych, warsztatach, seminariach, studiach magisterskich czy podyplomowych.
Nauczycielki realizują kolejne ścieżki awansu zawodowego, tworzą programy autorskie, realizują innowacje pedagogiczne, są autorkami publikacji z zakresu wychowania przedszkolnego, prowadziły zajęcia ze studentami Kolegium Nauczycielskiego w Tarnobrzegu, były opiekunami praktyk pedagogicznych.
Są to nauczyciele o bardzo wysokiej kulturze osobistej. Ich kontakty z rodzicami i dziećmi cechuje duża komunikatywność, empatia, otwartość na zmiany i indywidualizację procesu nauczania, tolerancja i takt pedagogiczny. Są pasjonatami swojej pracy.

Od 1 września 2017 r. osobą prowadzącą przedszkole jest mgr Bożena Błasiak, dyrektor placówki, nauczyciel dyplomowany (pedagogika przedszkolna; organizacja i zarządzanie oświatą).

W  skład grona pedagogicznego wchodzą:

– nauczyciel dyplomowany mgr Marzena Barabasz (wychowanie przedszkolne; pedagogika wczesnoszkolna; informatyka w edukacji; organizacja i zarządzanie oświatą),

– nauczyciel dyplomowany mgr Maria Ferdek (pedagogika przedszkolna),

– nauczyciel kontraktowy mgr Agnieszka Hoszko  (pedagogika przedszkolna),

– nauczyciel kontraktowy mgr Anna Olechowska (wychowanie przedszkolne, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną)

– nauczyciel dyplomowany Wioletta Skoczek (wychowanie przedszkolne),

– nauczyciel mianowany mgr Marta Turbakiewicz (nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym),

–  nauczyciel kontraktowy mgr Justyna Kamyszek (pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, oligofrenopedagogika),

– nauczyciel kontraktowy mgr Magdalena Sarzyńska ( nauczanie zintegrowane edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, rewalidacja osób z autyzmem i zespołem aspergera) – nauczyciel wspomagający,

W przedszkolu zatrudniony jest jako katecheta ksiądz Tomasz Kopeć, nauczyciel jęz. angielskiego pani mgr Elżbieta Hajder oraz pani logopedka mgr  Agnieszka Nakielska Dydo oraz mgr Karolina Twórz  (pani logopedka pracująca z dziećmi mającymi  orzeczenia) .

Personel administracyjny i obsługowy.

Oprócz kadry pedagogicznej w naszym przedszkolu zatrudniony jest personel administracyjny i obsługowy (8 osób), który dba o finanse placówki, wyżywienie oraz porządek, czystość i ład na terenie przedszkola.
Osoby te są bardzo zaangażowane nie tylko w obowiązki czysto zawodowe, ale również współtworzą przyjemną, miłą atmosferą przedszkola, uwzględniając potrzeby zarówno dzieci jak i rodziców- dziewczynki zawsze mają zadbane fryzurki, chłopcy zawiązane buciki…, a nasz woźny, na którego można liczyć nie tylko wtedy gdy coś się zepsuje, to osoba rozpoznawana przez wszystkie dzieci i ciesząca się ogromną sympatią.
Dla osób przygotowujących posiłki ważne są gusta i preferencje kulinarne naszych przedszkolaków, dlatego jedzenie jest nie tylko zdrowe, urozmaicone, ale przede wszystkim smaczne jak w kuchni domowej mamy czy babci.
Personel administracyjny i obsługowy tworzą:

– mgr Katarzyna Komsa – intendent,

Renata Błasiak – pomoc nauczycielki,

mgr Aneta Polit – pomoc nauczycielki,

Beata Draganowska – woźna oddziałowa – oddz. I,

Ewa Maćków – woźna oddziałowa – oddz. II,

– mgr Katarzyna Wojtan – woźna oddziałowa – oddz. III,

Beata Białas – woźna oddziałowa – oddz. IV,

Elżbieta Trela – szef kuchni,

Anna Żyła – pomoc kuchenna,

Agnieszka Żarów – pomoc kuchenna,

Waldemar Klann – woźny.