ADRESY SZKÓŁ I PORADNI

Kategoria:   Justyna
20 września 2013

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Tarnobrzegu
ul. Kochanowskiego 1
tel. 015-8233511, e-mail: sp3tar@poczta.onet.pl , http://sp3tar.republika.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Tarnobrzegu
ul. Wyspiańskiego 10
tel. 015-8227441, e-mail: sp4tbg@poczta.onet.pl , www.sp4tbg.neostrada.pl

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tarnobrzegu
ul. M. Dąbrowskiej 10
tel. 015-8225889, e-mail: sp10@zt.tarnobrzeg.tpnet.pl, www.tarnobrzeg.tpnet.pl/szkola

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tarnobrzegu
ul. Kochanowskiego 3
tel. 015-8234175, e-mail: szkolasp1@op.pl, www.szkola.tbg.net.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnobrzegu
ul. Kościuszki 30 (budynek internatu LO- parter),
tel. 15-8479410, e-mail: poradniatbg@poczta.onet.pl

Zadania PP-P:
– wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej
– profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka
– terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych
– pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia , zawodu i planowaniu kariery zawodowej
– prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów rodziców i nauczycieli
– pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów
– wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
– wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły