GOTOWOŚĆ SZKOLNA

Kategoria:   Justyna
20 września 2013

 

Gotowość szkolna

Ostatni rok pobytu dziecka w przedszkolu to okres przygotowania go do podjęcia nauki w klasie pierwszej.
Aby sprostać wymaganiom szkoły dzieci muszą osiągnąć wystarczający poziom rozwoju umysłowego i psychofizycznego, określany jako gotowość szkolna. Składają się na nią różnorodne cechy, tj. umiejętność skupiania uwagi, trwałość i pojemność pamięci, myślenie przyczynowo-skutkowe, przystosowanie społeczne, zrównoważenie uczuciowe i sprawność fizyczna. Cechy te rozwijają się zwykle u dzieci 6-letnich w naturalny sposób, podczas systematycznego uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych, zabawach z rówieśnikami w przedszkolu, a także w środowisku domowym.
Nabyte w latach pobytu w przedszkolu wiadomości i umiejętności ułatwią poznawanie liter, liczb, naukę czytania i pisania. Nowa podstawa programowa, poszerzona o programy autorskie, umożliwia naukę czytania, ale tylko wtedy, gdy dziecko będzie już do tej nauki gotowe. Dla zainteresowanych czytaniem i pisaniem dzieci organizowany jest tzw. kącik szkolny wyposażony w różne pomoce dydaktyczne, np. klocki z literami, układanki literowo-sylabowe, itp.
Prawidłowa i wszechstronna realizacja przez przedszkole zadań programowych jest jednym z istotnych warunków, ułatwiających nauczycielom kl. I pełne realizowanie bardzo ambitnych i nowoczesnych programów nauczania.
Dlatego nasze przedszkole stara się stworzyć możliwie najlepsze warunki przygotowania dzieci do nauki w szkole oraz zlikwidowanie tzw. progu szkolnego, niekiedy bardzo trudnego do przekroczenia dla dzieci.