STATUT PRZEDSZKOLA

Kategoria:   Justyna
20 września 2013

Nasze przedszkole, od 2001 roku posiada własny Statut, czyli zbiór przepisów dotyczących placówki. Został on uchwalony przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Komitetem Rodzicielskim przedszkola i sprawdzony pod względem zgodności z prawem przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Dnia 21 stycznia 2014 r. został znowelizowany przez Radę Pedagogiczną z mocą obowiązującą od 1 lutego 2014 r.

Statut zawiera postanowienia i przepisy dotyczące:
pracy przedszkola, organizacji przedszkola, organów przedszkola, pracowników placówki, rekrutacji dzieci, celów i zadań przedszkola oraz jego wychowanków.

Pani dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem pracownikom przedszkola oraz wszystkim zainteresowanym rodzicom.