ZASADY REKRUTACJI

Kategoria:   Justyna
20 września 2013

INFORMACJE O ZASADACH REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rekrutacja do Naszego przedszkola na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się
od 1 marca od godziny 8:00 do 15 marca 2018 r. do godziny 15:00
drogą elektroniczną na stronie:

http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/tarnobrzeg

przedszkole

Rodzice dzieci, które uczęszczają do naszego przedszkola,
proszeni są o bezzwłoczne wypełnienie
karty potwierdzenia kontynuacji 
i złożenie jej do nauczycielek prowadzących grupę. 

Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola Rodzic wypełnia następujący dokument:

Potwierdzenie woli przyjęcia