RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Kategoria:   Justyna
20 września 2013

Praca z dziećmi przedszkolnymi wymaga systematyczności, pewnego stałego porządku, nie tylko po to, by przebiegała sprawnie, ale i po to, by dając dzieciom poczucie pewności, przewidywalności w czasie, dawała jednocześnie poczucie bezpieczeństwa i przynosiła efekty.

Zainteresowanym Rodzicom przedstawiamy, jak wygląda dzień w naszym przedszkolu w poszczególnych grupach.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE 3 -LATKÓW

8.00 – 13.00 realizacja Podstawy programowej

6.30 – 8.10 schodzenie się dzieci; kontakty indywidualne nauczycielki z dziećmi i rodzicami; zabawy w kącikach zainteresowań; zajęcia wynikające z własnej aktywności dzieci ; ćwiczenia zmysłowe, logopedyczne (oddechowe, artykulacyjne); monitorowanie rozwoju dzieci, praca wyrównawcza; przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć
8.10 – 8.20 zabawa ruchowa lub zestaw ćwiczeń gimnastycznych porannych
8.20 – 8.30 przygotowanie do śniadania; czynności higieniczno-sanitarne,
8.30 – 9.00 śniadanie
9.00 – 9.30 zajęcia wychowawczo- dydaktyczne zorganizowane z całą grupą według tygodniowego rozkładu zajęć – zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową oraz wybrany program wychowania przedszkolnego
9.30 – 10.30 zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: konstrukcyjne, tematyczne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci
10.30 – 10.45 II śniadanie
10.45 – 11.45 spacery i zabawy swobodne oraz zorganizowane na powietrzu; zabawa ruchowa
11.45 – 12.00 przygotowanie do obiadu; czynności higieniczno-sanitarne
12.00 – 12.30 obiad
12.30 – 12.45 przygotowanie do leżakowania; czynności higieniczno-sanitarne
12.45 – 14.10 leżakowanie
14.10 – 14.20 zabawa ruchowa
14.20 – 14.30 przygotowanie do podwieczorku; czynności higieniczno-sanitarne
14.30 – 14.45 podwieczorek
14.45 – 16.30 słuchanie bajek, śpiewanie piosenek, zabawy dowolne, gry stolikowe, zabawy loteryjkami, puzzlami; czynności porządkowe; pobyt w ogrodzie przedszkolnym; rozchodzenie się dzieci; rozmowy z rodzicami
15.15 – 15.30 zajęcia dodatkowe

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE 4 -LATKÓW

8.00 – 13.00 realizacja Podstawy programowej

6.30 – 8.10 schodzenie się dzieci; kontakty indywidualne nauczycielki z dziećmi i rodzicami; zabawy w kącikach zainteresowań; zajęcia wynikające z własnej aktywności dzieci ; ćwiczenia zmysłowe, logopedyczne (oddechowe, artykulacyjne); monitorowanie rozwoju dzieci, praca wyrównawcza; przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć
8.10 – 8.20 zabawa ruchowa lub zestaw ćwiczeń gimnastycznych porannych
8.20 – 8.30 przygotowanie do śniadania; czynności higieniczno-sanitarne
8.30 – 9.00 śniadanie
9.00 – 9.30 zajęcia wychowawczo- dydaktyczne zorganizowane z całą grupą według tygodniowego rozkładu zajęć – zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową oraz wybrany program wychowania przedszkolnego
9.30 – 10.30 zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: konstrukcyjne, tematyczne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci
10.30 – 10.45 II śniadanie
10.45 – 11.45 spacery i zabawy na powietrzu; zabawa ruchowa
11.45 – 12.00 przygotowanie do obiadu; czynności higieniczno-sanitarne
12.00 – 12.30 obiad
12.30 – 12.45 kształtowanie zachowań prozdrowotnych – mycie zębów
12.45 – 14.10 poobiedni odpoczynek – wyciszenie, relaksacja, słuchanie bajek; zabawy oparte na spontanicznej aktywności dziecka w sali, zabawa dydaktyczna. Przy sprzyjających warunkach pogodowych pobyt w ogrodzie przedszkolnym lub spacer
13.00 – 15.30 zajęcia dodatkowe, zawody sportowe, zajęcia z zakresu terapii, organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych
14.10 – 14.20 zabawa ruchowa
14.20 – 14.30 przygotowanie do podwieczorku; czynności higieniczno-sanitarne
14.30 – 14.45 podwieczorek
14.45 – 16.30 słuchanie bajek, śpiewanie piosenek, zabawy dowolne, gry stolikowe, zabawy loteryjkami, puzzlami; czynności porządkowe; pobyt w ogrodzie przedszkolnym; rozchodzenie się dzieci; rozmowy z rodzicami

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE 5- LATKÓW i 6 -LATKÓW

8.00 – 13.00 realizacja Podstawy programowej

6.30 – 8.10 schodzenie się dzieci; kontakty indywidualne nauczycielki z dziećmi i rodzicami; zabawy w kącikach zainteresowań; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, zabawy i zajęcia stymulujące rozwój dzieci , ćwiczenia logopedyczne; monitorowanie rozwoju dzieci, praca wyrównawcza; przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć
8.10 – 8.20 zestaw ćwiczeń gimnastycznych porannych
8.20 – 8.30 przygotowanie do śniadania; czynności higieniczno-sanitarne
8.30 – 8.45 śniadanie
8.45 – 9.00 kształtowanie zachowań prozdrowotnych – mycie zębów
9.00 – 10.00 zajęcia wychowawczo- dydaktyczne zorganizowane z całą grupą według tygodniowego rozkładu zajęć – zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową oraz wybrany program wychowania przedszkolnego
10.00 – 11.00 zabawy dowolne wynikające z własnej aktywności dzieci: konstrukcyjno – techniczne, tematyczne, twórcze w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci
10.30 – 10.40 II śniadanie
11.00 – 11.50 Pobyt w ogrodzie, spacery i zabawy na powietrzu: obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe, zabawy i gry sportowe, zabawy organizowane i swobodne; zabawa ruchowa
11.50 – 12.00 przygotowanie do obiadu; czynności higieniczno-sanitarne
12.00 – 12.30 obiad
12.30 – 12.45 kształtowanie zachowań prozdrowotnych – mycie zębów
12.30 – 13.00 Zabawy dydaktyczne. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką i literaturą; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym. Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu.
13.00 – 15.30 zajęcia dodatkowe i specjalistyczne, zawody sportowe, zajęcia z zakresu terapii, organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych
13.00 – 14.15 Pobyt na powietrzu, spacery. W razie niepogody zabawy zorganizowane, dydaktyczne, utrwalające nabyte umiejętności i wiedzę w sali zabaw. Monitorowanie rozwoju dzieci, praca kompensacyjno-wyrównawcza; zabawa ruchowa
14.15 – 14.30 przygotowanie do podwieczorku; czynności higieniczno-sanitarne
14.30 – 14.45 podwieczorek
14.45 – 16.30 Pobyt w ogrodzie, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd. lub w zabawy w sali: słuchanie bajek, śpiewanie piosenek, zabawy dowolne, gry stolikowe, zabawy loteryjkami, puzzlami; praca indywidualna; rozchodzenie się dzieci; kontakt indywidualny z rodzicami