Kategoria: Aktualności, Ogłoszenia  Autor: Justyna
maj 16th, 2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitejp6 Polskiej (Dz. U. 2017 poz.1911) §34 ust. 1, §34 ust. 9 i §34 ust. 10 poniżej publikujemy sprawozdanie finansowe naszej placówki za rok 2020.

KLIKNIJ W PONIŻSZY LINK JAK JESTEŚ ZAINTERESOWANY SPRAWOZDANIE FINANSOWYM