Kategoria: Aktualności, Ogłoszenia  Autor: Justyna
Sierpień 30th, 2020

 ORGANIZACJĄ PRACY PRZEDSZKOLA NR 6

W NOWYM ROKU SZKOLNYM  2020/2021

 

Szanowni Państwo,
W placówkach przedszkolnych wprowadzone zostały szczególne środki ostrożności wynikające z wytycznych przeciwepidemicznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. W związku z powyższym, w trosce o dobro i zdrowie naszych podopiecznych i pracowników informujemy o wprowadzeniu nowych zasad:

 • Pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu będziecie Państwo zobligowani do wypełnienia kwalifikacyjnej ankiety epidemiologicznej oraz oświadczenia

. (Załącznik Nr 1 i 2).

 • Na terenie placówki dzieci są zwolnione z obowiązku używania środków zapobiegawczych w tym zasłanianie ust oraz nosa.
 • Przed wejściem dziecka do przedszkola będzie dokonywany pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym na podstawie Państwa zgody. W przypadku wystąpienia temperatury powyżej 37,2 stopni Celcjusza dziecko nie będzie mogło pozostać w przedszkolu.
 • Dziecko do przedszkola proszę przyprowadzać do godz. 800 .
 • Dziecko wykazujące objawy infekcji – podwyższona temperatura, kaszel, katar, osłabienie (bez względu na etiologię) wykluczają dziecko z możliwości uczęszczania do przedszkola. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów dziecko przebywa w pomieszczeniu izolacji do momentu Państwa przyjazdu..
 • Przed wejściem do przedszkola należy należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk zgodnie z instrukcją).
 • Dziecko powinno być przyprowadzane tylko przez jednego rodzica/opiekuna bez innych osób towarzyszących; dziecko odbierane jest przez pracownika przedszkola w wyznaczonej strefie dla rodzica i zaprowadzane do szatni, a stamtąd do sali.
 • Do szatni przedszkolnej będą mogli wejść tylko rodzice 3-latków i dzieci nowo przyjętych. W szatni może przebywać jednorazowo 3 rodziców.
 • Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola oraz innych dzieci i ich rodziców/opiekunów wynoszący min. 1,5m;
 • .Kontakt z wychowawcą odbywać się będzie w formie elektronicznej lub telefonicznej.
 • Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek i niepotrzebnych przedmiotów
  z domu do przedszkola.
 • Szczegółowe informacje zostaną przekazane podczas zebrań grupowych:

Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Wszystkie procedury mogą wydać się uciążliwe ale ich rygorystyczne przestrzeganie to troska o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa  dzieci, pracowników przedszkola oraz Państwa.

Proszę uwzględnić, że czas pozostawienia dziecka w przedszkolu będzie dłuższy niż zwykle w związku z obowiązującymi procedurami.                                                                                           

Dyrektor Przedszkola Nr 6 Bożena Błasiak

DO POBRANIA
Załącznik nr 1 i 2 Przedszkole Nr 6 w Tarnobrzegu