‘Aktualności’

OGŁOSZENIE

poniedziałek, Marzec 16, 2020

OGŁOSZENIE!!!

PRZEDSZKOLE NR 6 , PLAC ZABAW I „ORLĄTKO”

ZAMKNIĘTE Z POWODU

ROZPRZESTRZENIAJĄCEGO SIĘ KORONAWIRUSA!!!

 

Bożena Błasiak

Dyrektor Przedszkola Nr 6 w Tarnobrzegu

 

Kategoria: Aktualności |niedziela, Marzec 15, 2020

Proszę o zapoznanie się z Zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega w sprawie zawieszenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na czas uchylenia ograniczenia funkcjonowania publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.
ZARZĄDZENIE NR 109/220 W SPRAWIE ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO W TYM TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 WPROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ

ZARZĄDZENIE NR 109/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 13 marca 2020 r.

zarządzenie o zawieszeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374), oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz. 410), zarządzam, co następuje:

§ 1 . Zawieszam postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg w roku szkolnym 2020/2021.

§ 2 . W terminie 7 dni roboczych od dnia uchylenia ograniczenia w funkcjonowaniu publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wyszczególnionych w § 2 cyt. rozporządzenia, zostanie ustalony nowy harmonogram dla przedszkoli w następujących etapach rekrutacji/ czynność rodzica: 1 ) złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych; 2 ) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 3 ) opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 4 ) złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane; 5 ) opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych; 6 ) termin procedury odwoławczej; 7 ) terminy etapów rekrutacji/ czynność rodzica w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli.

§ 3 . Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Tarnobrzega.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tarnobrzega Dariusz Bożek
W terminie 7 dni o dnia uchylenia ograniczenia w funkcjonowaniu publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zostanie ustalony nowy harmonogram dla przedszkoli dla kolejnych etapów rekrutacji wymienionych w §2 Zarządzenia.

Kategoria: Aktualności, Ogłoszenia |APEL PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA

piątek, Marzec 13, 2020

„Apel prezydenta Tarnobrzega

Nigdy nie myślałem, że jako wieloletni nauczyciel będę kiedyś namawiał młodych do przeniesienia swojego życia towarzyskiego do przestrzeni wirtualnej. A jednak. Ten apel kieruję głównie do was młodzi tarnobrzeżanie. Proszę, powstrzymajcie się przed spotkaniami z rówieśnikami, zrezygnujcie z wizyt w miejscach publicznych, pozostańcie na ten czas w domu.

Macie narzędzia, dzięki którym nie jesteście odcięci od świata. Korzystajcie teraz tylko z nich. Apeluję również do rodziców młodych ludzi, bowiem na nic moje prośby, jeśli młodzież będzie miała przyzwolenie rodziców do swobodnego korzystania z czasu wolnego od zajęć szkolnych. Proszę zrozumieć powagę sytuacji. Powtórzę za ministrem zdrowia, nie traktujmy tego czasu wolnego jak ferii, ale jak kwarantannę. Może to działania na wyrost. Oby. Ale też nie chciałbym, byśmy musieli sobie zarzucać, że czegoś nie zrobiliśmy, a mogliśmy. Drodzy tarnobrzeżanie, liczę na Wasz rozsądek. Nie możemy zachowywać się, jak gdyby nas problem koronawirusa nie dotyczył. Póki co, w mieście nie ma przypadku zarażenia siejącym postrach wirusem. Zróbmy wszystko, by ustrzec się przed nim.

Zwracam się również z prośbą do właścicieli pubów, klubów, restauracji, centrów sportowych o rozważenie możliwości tymczasowego zawieszenia działalności lokali. Nie zwlekajmy tak długo z niektórymi decyzjami, jak Włosi. Rozumiem względy ekonomiczne, ale w przypadku zagrożenia życia ludzkiego, żadne ekonomiczne argumenty nie przekonują. Zamknęliśmy szkoły, przedszkola, żłobki, miejskie placówki sportu, kultury, biblioteki, placówki dla seniorów, ograniczamy dostęp do Urzędu Miasta. Tylko wspólne, zdecydowane działania pozwolą zapanować nad wirusem. To dla nas wszystkich test prawdziwej odpowiedzialności.

Prezydent Miasta Tarnobrzega

Dariusz Bożek ”

http://tvl.tarnobrzeg.pl/2020/03/13/2020-03-13-apel-prezydenta-miasta-tarnobrzega-dariusza-bozka/

Kategoria: Aktualności |OGŁOSZENIE

środa, Marzec 11, 2020

DRODZY RODZICE.

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020

Informuję ,że

– W dniach 12-13.03.2020 przedszkole nasze pełni wyłącznie funkcje opiekuńczą. Oznacza to, że nie będą przeprowadzane zaj. dydaktyczno-wychowawcze, a mając na względzie dobro Państwa dzieci bardzo proszę o ile to możliwe nie przyprowadzanie w tych dniach dzieci do przedszkola.

-Od poniedziałku 16.03.2020 do 25.03.2020 dzieci nie przychodzą do przedszkola.

O dalszych działaniach będę informować na bieżąco

 

Bożena Błasiak

Dyrektor Przedszkola Nr 6 w Tarnobrzegu

Kategoria: Aktualności |OGŁOSZENIE

środa, Marzec 11, 2020

Dnia 11 marca 2020 14:12 Ministerstwo Edukacji Narodowej <men_info@men.gov.pl> napisał(a):

Szanowni Państwo,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W załączeniu przekazuję komunikat – proszę o uważne zapoznanie się z jego treścią i poinformowanie uczniów, rodziców i nauczycieli o zawieszeniu zajęć.

Zachęcam do sprawdzania komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Z poważaniem

Anna Ostrowska

Rzecznik prasowy MEN

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Kategoria: Aktualności |« Previous Entries Next Entries »